Dla Organizacji

Oferta wsparcia dla organizacji oferowana przez Twój Mentor jest przygotowywana w odpowiedzi na realne potrzeby organizacji.

ZACZYNAJĄC OD ANALIZY POTRZEB

Zależy nam na pokazaniu palety możliwości, dostosowaniu się do aktualnych i przyszłych oczekiwań organizacji. Zbierając potrzeby i dzieląc się naszą wiedzą wierzymy, że organizacji będzie łatwiej podjąć właściwą decyzję.

PODEJŚCIE SYSTEMOWE

Zwracamy uwagę, że mentoring w ramach organizacji jest elementem systemu naczyń połączonych. Jest ważną częścią biznesowej układanki, w której dopasowanie elementów wpływa na końcową skuteczność firmy. W naszym odczuciu mentoring powinien wynikać z misji, wizji, wartości i innych elementów definiujących kulturę organizacyjną firmy, dzięki czemu jest kolejnym elementem organizacji budowanym na wspólnym fundamencie. To wzmacnia przekaz o najważniejszych wartościach, daje przejrzystość zasad i spójność organizacji.

POWIĘKSZ SWÓJ NARZĘDZIOWNIK

Oferujemy szerokie spektrum wsparcia, zaczynając od jednorazowych konsultacji, poprzez projektowanie programów rozwoju liderów a skończywszy na dedykowanych programach mentoringowych.

Przykładowe elementy mogą dotyczyć:

  • Dedykowane warsztaty/szkolenia – projektowanie i prowadzenie przy użyciu różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych, aby osiągnąć zaplanowane rezultaty.
  • Coaching/Mentoring Mentorów – indywidualne wsparcie dla Mentorów przy napotkanych indywidualnych trudnościach (partner do dyskusji), dzielenie się doświadczeniami w procesie – sukcesami i kłopotami, wspólne szukanie rozwiązań, rozwijanie społeczności mentorów.
  • Głos Mentee – w każdej relacji mentoringowej mamy dwie strony. Jak oddać głos Mentee? Jak zadbać o to, żeby mogli korzystać skutecznie z możliwości jakie dostają i jak zadbać o ich punkt widzenia w analizie dotychczasowych postępów procesu?
  • MasterMentor – jednym ze sposobów utrzymania wysokiego poziomu zaangażowana uczestników podczas warsztatów, który przełożył się na długoterminowe efekty może być kontynuacja pracy z Mentorami. Jedną z takich form jest MasterMentor, seria spotkań grupowych przeprowadzonych w formie onsite lub online, mających na celu wspólne rozwijanie się, rozwiązywanie problemów i doskonalenie kompetencji współpracy z osobami indywidualnymi
  • Zbudowanie / Odświeżenie funkcjonującej w organizacji wersji programu mentoringowego – wspólna rozmowa jako baza do dalszej pracy systemowej mającej na celu znalezienie jeszcze lepszej formy i sposobu działania Programu w Waszej organizacji.

FOLLOW UP

Ewaluacja jest procesem, który dzieje się stale w trakcie współpracy. Dostarcza ona możliwości podsumowania dotychczasowych rezultatów, oceny wartościowości wsparcia oraz dalszych rekomendacji.

Z naszych dotychczasowych doświadczeń we współpracy z klientami wynika, że warto zadbać o to, żeby dedykowane wsparcie nie było „jednorazowym wydarzeniem”. Dzięki zapewnieniu możliwości dodatkowego wsparcia, utrzymujemy uwagę i skupienie osób w organizacji i wspieramy długofalowe zmiany organizacyjne.

ZNAJDUJESZ ODPOWIEDZI NA SWOJE POTRZEBY?

Chętnie doradzimy, odpowiemy na pytania i wątpliwości.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Napisz do nas >>>