Szkolenia

Oferta szkoleniowa oferowana przez Twój Mentor jest przygotowywana w formule „szyte na miarę”, tak aby w sposób dedykowany odpowiedzieć na indywidualne potrzeby i wymagania klienta.

MODEL SZKOLENIOWY „SZYTE NA MIARĘ”

Taki model z naszego doświadczenia spełnia się dużo efektywniej i pozwala celnie odpowiedzieć na zdiagnozowane wcześniejszym badaniem potrzeb zapotrzebowaniem jak również uwzględnić specyfikę wynikającą z charakteru działalności, branży, wielkości firmy, zasobów oraz kultury organizacyjnej.

ANALIZA POTRZEB

Każdą współpracę rozpoczynamy analizą potrzeb szkoleniowych, gdyż mamy przekonanie i pozytywne doświadczenie, że właściwie dobrane treści szkoleniowe pozwalają osiągnąć oczekiwane efekty i stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania przed którymi stoi organizacja, jej management i zespoły.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie odpowiadające potrzebom klienta komponowane jest z użyciem różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych. Nasze programy mają w przeważającej części charakter warsztatowy, co pozwala uczestnikom na interakcje w grupie, doświadczanie i ćwiczenia, co znacząco podnosi efektywność uczenia się. W ramach warsztatów korzystamy z narzędzi takich jak:
– facylitacja
– moderacja
– coaching
– action learning
– drama i teatr interaktywny
– scenki, filmy
– case study
– gry szkoleniowe
– dyskusje

WSPARCIE W RAMACH FOLLOW-UP

Zrealizowane programy szkoleniowe wspieramy ofertą towarzyszenia uczestnikom po szkoleniu, tak aby mogli z sukcesem wdrażać uzyskaną wiedzę i ćwiczyć nabyte umiejętności w praktyce.

ZAINTRYGOWANY?

…chętnie skomponujemy ciekawe szkolenie na miarę potrzeb TWOICH i TWOJEJ ORGANIZACJI!

Tak, chcę!